Politica de confidentialitate

Politica de confidentialitate

Termeni și conditii de utilizare a datelor cu caracter personal

 

 

Societatea SINAIA FOREVER S.R.L cu sediul în Orașul Sinaia, Bd. Carol I nr. 2, județul Prahova, s-a angajat să respecte viața privată a utilizatorilor site-ului www.casino- sinaia.ro, proprietatea noastră.

 

Politica de protecție a persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal se bazează pe Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date (Regulamentul general privind protecția datelor – RGBD), care creează reguli consecvente privind protejarea datelor cu caracter personal în Uniunea Europeană, precum şi pe legislaţia naţională aplicabilă.

 

Această politică generală se aplică pe site-ul web pe care vă aflaţi, www.casino- sinaia.ro. administrat de S.C. SINAIA FOREVER SRL.

 

S.C. SINAIA FOREVER S.R.L. se angajează să respecte confidențialitatea datelor dumneavoastră cu caracter personal. Vom trata toate datele personale furnizate de dumneavoastră ca fiind confidențiale și vom prelucra numai informațiile permise de legislația aplicabilă. Această notă de confidențialitate descrie politicile și practicile societății noastre privind colectarea și utilizarea datelor personale și vă stabilește drepturile la confidențialitate.

 

Confidențialitatea informațiilor este o responsabilitate și o preocupare permanentă pentru noi, prin urmare vom actualiza această notificare de confidențialitate de îndată și pe măsură ce vom întreprinde noi practici privind datele cu caracter personal sau vom adopta noi politici de confidențialitate.

Context Legislativ

Conform cerințelor Regulamentului (UE) 679/2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (în continuare denumit „Regulamentul GDPR”) aplicabil din data de 25 mai 2018, avem obligația de a administra în condiții de siguranță și numai pentru scopurile specificate, datele personale pe care ni le furnizați prin utilizarea site-ului nostru în acord cu prevederile Regulamentului GDPR.

 

Pentru mai multe detalii privind conținutul acestei norme juridice, vă rugăm să accesați urmatorul link:

https://eur-lex.europa.eu/

 

Responsabilul cu protectia datelor cu caracter personal

Începând cu data de 03.04.2018, prin Dispoziția nr. 233 a fost desemnat un responsabil cu protecția datelor (DPO) la nivelul S.C. SINAIA FOREVER S.R.L, care va duce la îndeplinire obligațiile stabilite de legislația aplicabilă în domeniul protecției datelor cu caracter personal, iar dumneavoastră puteți contacta responsabilul cu protecția datelor cu privire la toate aspectele legate de prelucrarea datelor și la exercitarea drepturilor dumneavoastră potrivit dispozițiilor legale aplicabile, în special dacă aveți întrebări sau nelămuriri cu privire la modul în care noi prelucrăm datele dumneavostră cu caracter personal.

 

Adresa de e-mail la care puteți contacta responsabilul cu protecția datelor este dpo.sinaia forever@gmail.com.

 

Cum colectam si cum folosim datele cu caracter personal

Deși puteți accesa conţinutul acestui site fără a furniza vreo informație personală, în unele cazuri aceste informații vă sunt cerute pentru a vă putea oferi serviciile pe care le solicitați, conform scopurilor declarate, respectiv, în vederea transmiterii de comunicări comerciale cu privire la ofertele, promoţiile şi serviciile oferite de compania noastră sau de societăţile partenere.

 

S.C. SINAIA FOREVER S.R.L depune eforturi constant să aplice garanții adecvate pentru a proteja confidențialitatea și securitatea datelor personale și pentru a le utiliza numai în conformitate cu relația dumneavoastră cu societatea noastră și cu practicile descrise în această Politică de Confidențialitate.

 

Astfel de informații se prelucrează în conformitate cu prevederile Art. 6 din Regulamentul GDPR menționat mai sus, astfel:

 • informațiile colectate în scopurile arătate se referă la nume, prenume, număr de telefon, adresa de e-mail;
 • S.C. SINAIA FOREVER S.R.L NU va divulga datele dumneavoastră cu caracter personal pentru a fi utilizate în scopuri de marketing de către terți operatori sau transfer extern în UE și în afara UE.
 • În măsura permisă de legile aplicabile în materie de protecție a datelor, putem divulga datele dumneavoastră personale unor parteneri, autorității de supraveghere sau alți furnizori de servicii externe pentru a ne îndeplini obligațiile contractuale.

 

Putem, de asemenea, dezvălui datele dumneavoastră personale:

 • în măsura în care suntem obligați să facem acest lucru prin lege;
 • în legătură cu orice procedură judiciară în desfășurare sau potențială;
 • pentru a stabili, exercita sau apăra drepturile legale (inclusiv furnizarea de informații unor instituții în scopul prevenirii fraudei).

 

În legatură cu prelucrarea datelor cu caracter personal și în baza prevederilor Regulamentului nr. 679/2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date vă puteți exercita oricare dintre următoarele drepturi:

 • Dreptul la informare – puteți solicita informații privind activitățile de prelucrare a datelor tale personale;
 • Dreptul la rectificare – puteți solicita rectificarea datelor personale inexacte sau le puteți completa;
 • Dreptul la ștergerea datelor („dreptul de a fi uitat”) – puteți solicita ștergerea datelor, în cazul în care prelucrarea acestora nu a fost legală sau în alte cazuri prevăzute de lege;
 • Dreptul la restricționarea prelucrării – puteți solicita restricționarea prelucrării în cazul în care contestați exactitatea datelor, precum și în alte cazuri prevăzute de lege;
 • Dreptul la portabilitatea datelor – puteți primi, în anumite condiții, datele personale pe care ni le-ați furnizat, într-un format care poate fi citit automat sau puteți solicita ca respectivele date sa fie transmise altui operator;
 • Dreptul de a depune plângere – puteți depune plângere față de modalitatea de prelucrare a datelor personale la Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal;

 

Pentru exercitarea acestor drepturi, vă puteți adresa cu o cerere scrisă, datată și semnată, responsabilului cu protecția datelor cu caracter personal. Cererea se poate depune la sediul S.C. SINAIA FOREVER S.R.L, sau poate fi transmisă la adresa de e-mail: dpo.sinaiaforever@gmail.com sau poate fi trimisă prin poștă la sediul societății, B-dul Carol I, nr. 2, Sinaia, județul Prahova, cod poștal 106100.

 

De asemenea, vă este recunoscut dreptul de a depune plângere la Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal (A.N.S.P.D.C.P.) precum și dreptul la o cale de atac eficientă.

Adresa de contact A.N.S.P.D.C.P. București, B-dul General Gheorghe Magheru nr. 28-30, sector 1, Cod Poștal 010336.

Pagina de internet: http://www.dataprotection.ro Adresa de e-mail: anspdcp@dataprotection.ro

Telefon:+40.318.059.211; +40.318.059.212

Fax: +40.318.059.602

 

Prelucrarea datelor cu caracter personal prin e-mail se face doar în scopul desfășurării corespondenței cu dumneavoastră;
datele personale sunt stocate de către S.C. SINAIA FOREVER S.R.L pe echipamentele proprii, cât și în format fizic; datele personale pe care le prelucrăm, bazate pe consimțământul dumneavoastră vor fi păstrate pentru o perioada limitată de timp (sau până când consimțământul dvs. este revocat), cu excepția cazului în care cerințele legale aplicabile prevăd altfel iar acest lucru este necesar în scopul prelucrării.

Fără a aduce atingere celorlalte prevederi ale acestei secțiuni, vom păstra informații și documente (inclusiv documente electronice) care conțin date cu caracter personal:

 • în măsura în care suntem obligați să facem acest lucru prin lege;
 • în cazul în care informațiile / documentele sunt relevante pentru orice procedură judiciară în curs sau potențială;
 • pentru a stabili, exercita sau apăra drepturile noaste legale (inclusiv furnizarea de informații altor persoane / instituții în scopul prevenirii fraudei).

 

Noi folosim de asemenea canalele de social media pentru a prezenta activitatea și serviciile Utilizarea canalului specific de social media este evidențiată pe acest site cu butoane specifice fiecărui canal. De exemplu, puteți urmări prezentările pe care le încărcăm pe pagina noastră de YouTube sau să urmăriți linkurile de pe site-ul nostru sau asociate pe Facebook. Fiecare canal social media are propria politică privind modul în care procesează datele dvs. personale când accesați site-urile lor. De exemplu, dacă alegeți să vizionați unul dintre videoclipurile noastre pe YouTube, vi se va solicita consimțământul explicit pentru a accepta cookie-urile YouTube; dacă vă uitați la activitățile noastre pe Facebook vi se va cere consimțământul explicit de a accepta cookie-urile Facebook; același lucru este valabil și pentru alte servicii. Dacă aveți nelămuriri său întrebări legate de utilizarea datelor dvs. personale de către acele site-uri asociate canalelor media menționate mai sus, trebuie să citiți cu atenție politicile de confidențialitate înainte de a le utiliza.

 

Securitatea datelor personale

Pentru a vă proteja confidențialitatea datelor și a informațiilor personale pe care le transmiteți prin utilizarea acestui site web, precum și prin intermediul documentelor scrise vom menține garanții fizice, tehnice și administrative.

Restricționăm accesul la datele dumneavoastră personale doar acelor angajați care trebuie să intre în contact cu acele informații pentru a vă oferi beneficii sau servicii. În plus, instruim angajații noștri cu privire la importanța confidențialității și menținerea confidențialității și securității informațiilor.

Dacă apare o scurgere de date cu caracter personal, vom face totul pentru a o elimina și pentru a evalua un nivel de risc legat de scurgere în conformitate cu politica noastră privind încălcarea datelor cu caracter personal. În cazul în care se constată că scurgerea poate duce la vătămari fizice, materiale sau nemateriale pentru dumneavoastră (de exemplu, discriminare, furt de identitate, fraudă sau pierdere financiară), vă vom contacta fără intârzieri nejustificate, cu excepția cazului în care legea prevede altfel. Toate demersurile noastre vor fi luate în deplină cooperare cu autoritatea competentă de supraveghere.

 

Modificari ale politicii privind confidentialitatea

Este posibil să actualizăm din când în când acest document de informare prin publicarea unei noi versiuni pe acest site web.
Având în vedere că legile privind protecția datelor cu caracter personal, interpretările organelor de stat, recomandările autorității de supraveghere se schimbă și se îmbunătățesc periodic, se așteaptă ca această notificare privind confidențialitatea și condițiile de utilizare să se schimbe și ea. Ne rezervăm dreptul de a modifica în orice moment, din orice motiv și fără notificare acest document de informare. Orice modificare a politicii noastre de confidențialitate va fi afișată pe această pagină, astfel încât să fiți informați la zi de politicile noastre. Dispozițiile conținute în prezentul document înlocuiesc toate anunțurile sau declarațiile anterioare privind practicile noastre de confidențialitate, termenii și condițiile care guvernează utilizarea acestui site

 

Securitatea site-ului

Nu putem garanta că transmisiile de date pe Internet pot fi 100% În consecință, nu putem asigura sau garanta securitatea informațiilor pe care le transmiteți și înțelegeți că orice informație pe care o transferați către instituția noastră se face pe propriul dvs. risc. Cu toate acestea, S.C. SINAIA FOREVER SRL folosește măsuri de securitate a site-ului în conformitate cu cele mai bune practici pentru a proteja site-ul web, e-mail- urile și listele de corespondență. Aceste măsuri includ măsuri tehnice, procedurale, de monitorizare și de urmărire destinate să protejeze datele de folosirea incorectă, accesul neautorizat sau dezvăluirea, pierderea, modificarea sau distrugerea datelor.

Suntem constienți că pot aparea incidente de utilizare greșită sau incursiuni neautorizate de program, aceasta fiindcă aproape fiecare site web, serviciu sau utilizator se intercalează. În aceste situații, obiectivul nostru este să intervenim cu promptitudine și să încercăm să rezolvăm problema, pentru a asigura sau restabili funcționalitatea corespunzatoare și pentru a minimiza neplăcerile ce pot fi cauzate utilizatorilor noștri. Dacă este necesar, S.C. SINAIA FOREVER S.R.L va notifica autoritățile competente despre aceste incidente de utilizare incorectă sau incursiune neautorizată în site-ul instituției.

Continuarea accesului dumneavoastră la conținutul site-ului www.casino-sinaia.ro constituie un accept expres al politicii noastre de confidențialitate. Pentru orice sugestii sau reclamații cu privire la conținutul politicii de confidențialitate vă rugăm să ne contactaţi la adresa de e-mail: dpo.sinaiaforever@gmail.com.

 

Skip to content