Nota informare CCTV

INFORMARE PRIVIND PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL PRIN FOLOSIREA SISTEMULUI C.C.T.V. (SUPRAVEGHERE VIDEO)

 

 

S.C. SINAIA FOREVER S.R.L este un operator de date cu caracter personal și are responsabilitatea, conform Regulamentului General privind Protecția Datelor (GDPR) și a legislației naționale în domeniu, de a vă garanta protecția datelor dumneavoastră.

 

S.C. SINAIA FOREVER S.R.L se aliniază prevederilor GDPR, protejează datele dumneavoastră și vă informează cu privire la drepturile pe care le aveți în temeiul acestuia.

 

Astfel, în conformitate cu articolul 13 din Regulamentul general UE nr. 679/2016 privind protecția datelor cu caracter personal (GDPR), precum și prevederilor Art. 5 din Legea 190/2018, vă aducem la cunoștință următoarele informații:

 

S.C. SINAIA FOREVER S.R.L prelucrează datele cu caracter personal prin folosirea sistemului CCTV (supraveghere video).

 

Scopul folosirii sistemului CCTV: este de a asigura securitatea și protecția perimetrului și obiectivelor amplasate în acesta. S.C. SINAIA FOREVER S.R.L utilizează sistemul de supraveghere video doar în scop de securitate şi control acces.

 

Prelucrarea datelor rezultate din exploatarea sistemului CCTV constă în captarea imaginilor, înregistrarea acestora, stocarea pe o perioadă determinată și ștergerea lor. Sistemul de supraveghere video nu este utilizat în alt scop decât cel precizat, nu foloseşte la monitorizarea activităţii angajaţilor sau la pontaj. Mai mult decât atât, sistemul de supraveghere video nu este utilizat pentru verificarea prezenţei la program sau evaluarea performanţei la locul de muncă.

 

De asemenea, sistemul NU este mijloc de investigare sau de obţinere a unor informaţii pentru anchetele interne sau procedurile disciplinare, cu excepția situaţiilor în care se produce un incident de securitate fizică sau se observă un comportament infracţional (în circumstanţe excepţionale imaginile pot fi transferate organelor de cercetare în cadrul unei investigaţii disciplinare sau penale, numai după consultarea Responsabilului cu Protecția datelor cu caracter personal).

 

Temei legal: Art. 6 alin. (1) lit. (f) – interesul legitim al Operatorului, conform Regulamentului UE nr. 679/2016 privind protecția datelor cu caracter personal (GDPR).

 

Legea 333 / 2003 Privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor și protecția persoanelor.

 

Datele cu caracter personal prelucrate: Imagini referitoare la persoane identificate sau identificabile. Sistemul video nu are ca scop captarea (de exemplu prin focalizare sau orientare selectivă) sau prelucrarea imaginilor (de exemplu, indexare, creare de profiluri) care dezvăluie „categorii speciale de date”.

 

Descrierea şi specificaţiile tehnice ale sistemului: În mod convenţional sistemul de supraveghere video este un sistem static. Are ca funcţie înregistrarea imaginilor. Sistemul poate înregistra orice mişcare detectată de camerele instalate în zona supravegheată, alături de dată și oră. Toate camerele sunt funcţionale 24 de ore, 7 zile pe săptămână.

 

Zonele unde sunt instalate mijloace video:

  1. CENTRUL INTERNAȚIONAL DE CONFERINȚE “CASINO” SINAIA
  2. MUZEUL ORAȘULUI SINAIA – CASTELUL ȘTIRBEI

  • zonele de acces şi spaţiile destinate angajaților, clienților și vizitatorilor (clădirea administrativă – spații expoziționale și spații alimentație publică- cafenea, garaj);
  • zonele și căile de acces în incinta unității, împrejurimile clădirilor pentru a proteja spaţiile exterioare:

(- pentru Centrul Internațional de Conferințe Casino Sinaia: punct acces pe latura de EST – Bd. Carol I, parcare și punct acces auto Str. Eroilor și Bd. Carol I);

(- pentru Muzeul Orașului Sinaia – Castelul Știrbei: punct de acces principal pe Aleea Serei);

 

Durata de stocare: imaginile sunt stocate pentru o perioadă care nu depăşeşte 20 de zile, după care se şterg prin procedură automată în ordinea în care au fost înregistrate.

 

Drepturile persoanelor vizate:

  • asumarea de către operator a comunicării transparente a tuturor informațiilor care ar putea interesa persoana vizată, cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal;
  • dreptul de acces și dreptul la portabilitatea datelor (art. 15 și 20 din GDPR1);
  • dreptul la rectificare și dreptul la ștergere (art. 16, 17 și 19 din GDPR);
  • dreptul la restricționarea prelucrării (art. 18, 19 și 21 din GDPR);
  • relațiile cu persoanele împuternicite de operator (art. 28 din GDPR);
  • dreptul la opoziție și procesul decizional individual automatizat (art. 21 din GDPR).

 

Pentru eventuale nemulțumiri sau întrebări legate de prelucrarea datelor personale care vă privesc, vă puteți adresa responsabilului cu protecția datelor, al S.C. SINAIA FOREVER S.R.L.

 

Totodată, plângeri referitoare la prelucrarea datelor personale pot fi adresate și Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal.

Skip to content